Wednesday, March 9, 2011

Air Transport Association 100 Chapter System (ATA100)

ATA 100 CHAPTER AND SECTION HEADINGSAIRCRAFT GENERAL
ATA Number
Chapter Name
ATA 01
INTRODUCTION
ATA 05
TIME LIMITS/MAINTENANCE CHECKS
ATA 06
DIMENSIONS AND AREAS
ATA 07
LIFTING AND SHORING
ATA 08
LEVELING AND WEIGHING
ATA 09
TOWING AND TAXIING
ATA 10
PARKING, MOORING, STORAGE AND RETURN TO SERVICE
ATA 11
PLACARDS AND MARKINGS
ATA 12
SERVICING - ROUTINE MAINTENANCE


AIRFRAME SYSTEMS
ATA Number
ATA Chapter name
ATA 20
STANDARD PRACTICES – AIRFRAME
ATA 21
AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION
ATA 22
AUTOFLIGHT
ATA 23
COMMUNICATIONS
ATA 24
ELECTRICAL POWER
ATA 25
EQUIPMENT/FURNISHINGS
ATA 26
FIRE PROTECTION
ATA 27
FLIGHT CONTROLS
ATA 28
FUEL
ATA 29
HYDRAULIC POWER
ATA 30
ICE AND RAIN PROTECTION
ATA 31
INDICATING / RECORDING SYSTEM
ATA 32
LANDING GEAR
ATA 33
LIGHTS
ATA 34
NAVIGATION
ATA 35
OXYGEN
ATA 36
PNEUMATIC
ATA 37
VACUUM
ATA 38
WATER/WASTE
ATA 46
INFORMATION SYSTEMS
ATA 49
AIRBORNE AUXILIARY POWER

STRUCTURE
ATA Number
ATA Chapter name
ATA 51
STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL
ATA 52
DOORS
ATA 53
FUSELAGE
ATA 54
NACELLES/PYLONS
ATA 55
STABILIZERS
ATA 56
WINDOWS
ATA 57
WINGS

POWER PLANT
ATA Number
ATA Chapter name
ATA 71
POWER PLANT
ATA 72
ENGINE
ATA 73
ENGINE - FUEL AND CONTROL
ATA 74
IGNITION
ATA 75
BLEED AIR
ATA 76
ENGINE CONTROLS
ATA 77
ENGINE INDICATING
ATA 78
EXHAUST
ATA 79
OIL
ATA 80
STARTING
ATA 81
TURBINES (RECIPROCATING ENGINES)
ATA 82
WATER INJECTION
ATA 83
ACCESSORY GEAR BOXES (ENGINE DRIVEN)
ATA 84
PROPULSION AUGMENTATION
ATA 91
CHARTS

0 comments:

Post a Comment